Mälarens hjärta

Grillby förskola, Enköpings kommun, 2021

A series of six sculptures in cast aluminium


Under bronsåldern sträckte sig Mälaren ända fram till det vi idag kallar Grillby. När vattenlinjen till följd av landhöjningen under följande århundraden drog sig tillbaka så stannade Mälarens hjärta kvar i Grillby och under marken på förskolans gård kan man skönja vågrörelser och ana att därunder finns något levande. Här och där på förskolegården tränger vattnet upp ur marken och skvätter lite, det pockar på uppmärksamhet. Kan det vara så att Mälaren känner sig ensam och vill kommunicera med barnen däruppe?


Den konstnärliga gestaltningen består av sex mindre skulpturer. Skulpturserien är utspridd runtom på hela förskolegården och hålls samman av grundidén med Mälarvattnet samt gemensamt formspråk och materialitet. Idén är utvecklad för att uppmuntra till en upptäcksfärd både med kropp och fantasi. En av formerna är behandlad med reflexfärg som gnistrar när man lyser med ficklampa på den och de former som är utskurna ur rostfri stålplåt är spegelblanka och kommer att få olika färg beroende på väder och ljus. Det taktila elementet är påtagligt med den putsade aluminiumytan som är lockande att känna på och med inslag av punktskrift i två av skulpturerna, vilket öppnar upp för möjligheter att utforska språk och kommunikation.