Älvgräs

Botkyrka kommun, 2017

Cast aluminium


Vid bergets fot växer en tuva älvgräs; den kan vara planterad av älvor, eller så är den ett naturväsen i förklädnad. Under dagen står den vilsamt bland träden och när natten kommer så vaknar den till liv och gnistrar.


August Strindberg skriver i boken Ett tusen år av svenska bildningens och sedernas historia om Älvgräs "som luktar honung, och odört, vilken gör människor och djur galna [...]". 


---


De infällda linjerna längs grässtråna är behandlade med reflekterande färg, som gnistrar när solen lyser på dem på dagen eller när spotlights lyser på skulpturen på kvällen. Allt eftersom betraktaren rör sig runt skulpturen förändras ljusspelet i linjerna.