ART INSIDE OUT - SKUGGSPEL

This year I will be in the residence program Art Inside Out and I am excited to dive deep into the micro stories of Rydöbruk in Hylte, Halland.


https://artinsideout.se/se/news/art-inside-out-valkomnar-konstnarerna-johanna-bystrom-sims-och-eric-andersson-till-residenset-skuggspel

OMSTÄLLNINGSBERÄTTELSER/TRANSITION STORIES

Karlsgatan 2, Västerås, September 25 - 29, 2023


Transition Stories is a long term project where the Regional Council of Västmanland and University of Lund have been collaborating on creating a platform for thoughts on climate change. Exhibition at Karlsgatan 2, Västerås, Sweden, September 25th - 29th. Participating artists: Amanda Billberg, Johanna Byström Sims, Erika Hallström, Dougald Hine, Sarah Wallengren.


Det huvudsakliga syftet med Omställningsberättelser är att motivera människor att formulera sina egna tankar om klimatförändringarna, att skapa utrymme för reflektion och engagemang. Detta gör vi genom att vi är ett sammanhang där berättelser blir till genom konstnärlig gestaltning och bearbetning. Vår plattform blir på så sätt en megafon för de som vill att andra ska höra deras berättelser.